PLAZMAQ

Polityka prywatności

Zaangażowanie PLASMAQ

Ochrona prywatności i danych osobowych jest podstawowym zobowiązaniem PLASMAQ wobec klientów swoich produktów i usług. PLASMAQ zaleca zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności i jej aktualizacjami.

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych

Osobą odpowiedzialną za zbieranie i przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie PLASMAQ, która dostarcza Ci produkt i która w tym kontekście decyduje o tym, jakie dane są zbierane, sposoby przetwarzania i cele, w jakich dane te są wykorzystywane.

Dane osobowe, posiadacze danych osobowych i kategorie danych osobowych

CZYM SĄ DANE OSOBOWE? Dane osobowe to wszelkie informacje dowolnego rodzaju i na dowolnym nośniku, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, na przykład poprzez imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator elektroniczny lub inne elementy umożliwiające identyfikację tej osoby fizycznej. Kim są posiadacze danych osobowych? Klient, osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzystała z produktów PLASMAQ. Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy? PLASMAQ może gromadzić lub otrzymywać dane osobowe od klientów i osób odwiedzających jej strony internetowe lub poprzez interakcje w sieciach społecznościowych, które znajdują się w linku „Obserwuj nas”. Dane osobowe pozyskiwane są również pośrednio. Informacje te służą wyłącznie do celów statystycznych i mają na celu analizę korzystania z portali społecznościowych (Polityka Cookies).

Podstawa, cele i czas przetwarzania danych osobowych

Na jakiej podstawie PLASMAQ może obsługiwać Twoje dane osobowe? Zgoda: gdy masz wyraźną zgodę - pisemną, ustną lub poprzez zatwierdzenie opcji - i uprzednią, i jeśli ta zgoda jest dobrowolna, świadoma, konkretna i jednoznaczna. Przykładami są Twoja zgoda na wysyłanie bezpośrednich wiadomości marketingowych; lub Wykonanie umowy i czynności przedumowne: gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania, wykonania i zarządzania umową zawartą z PLASMAQ, np. zapytania o informacje, propozycje dostaw, zamówienia, zarządzanie kontaktami / reklamacje, fakturowanie / inkaso / płatności; lub Wypełnienie obowiązku prawnego: gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PLASMAQ, takiego jak przekazanie danych policji, organom sądowym, skarbowym lub organom regulacyjnym; lub Prawnie uzasadniony interes: gdy przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawnie uzasadnionym interesem PLASMAQ lub osób trzecich, takim jak poprawa jakości usługi, wykrywanie oszustw, gdy przyczyny ich wykorzystania muszą przeważać nad Twoimi prawami osób, których dane dotyczą. W jakim celu i jak długo PLASMAQ przetwarza Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe przetwarzane są przez PLASMAQ wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia określonego celu lub w zależności od tego, co ma to zastosowanie, do czasu skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu, bycia zapomnianym lub cofnięcia zgody. Po upływie odpowiedniego okresu przechowywania PLASMAQ usunie lub zanonimizuje dane, jeśli nie powinny być przechowywane w innym celu, który może istnieć.
Jakie są terminy przetwarzania i przechowywania danych osobowych? PLASMAQ przetwarza i zachowuje Twoje dane osobowe zgodnie z celami, dla których są przetwarzane. Zdarzają się przypadki, w których prawo nakazuje przetwarzanie i przechowywanie danych przez minimalny okres, a mianowicie przez 10 lat, danych niezbędnych do przekazania Urzędowi Skarbowemu informacji do celów rachunkowych lub podatkowych lub danych związanych z prowadzeniem ksiąg handlowych, a także od 7 lat w celu zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Jeżeli jednak nie ma określonego obowiązku prawnego, wówczas dane będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do realizacji celów, które uzasadniały ich gromadzenie i utrwalanie oraz zawsze zgodnie z przepisami prawa, wytycznymi i decyzjami CNPD. W związku z tym: PLASMAQ będzie przetwarzać i przechowywać Twoje dane osobowe przez okres, w którym utrzymuje z Tobą stosunek umowny. PLASMAQ może przechowywać inne dane osobowe przez okres dłuższy niż czas trwania stosunku umownego, czy to na podstawie Twojej zgody, czy to w celu zapewnienia praw lub obowiązków związanych z umową, czy też ze względu na uzasadnione interesy, które to uzasadniają, ale zawsze w celu okres ściśle niezbędny do realizacji odpowiednich celów i zgodnie z wytycznymi i decyzjami CNPD.

Forma i czas zbierania danych osobowych

Kiedy i jak zbieramy Twoje dane osobowe? Gromadzimy dane osobowe za Twoją zgodą lub przy zakupach od PLASMAQ. Zbiór może zostać dokonany ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem sieci społecznościowych PLASMAQ.

Przekazywanie danych osobowych

W jakich okolicznościach Twoje dane osobowe są przekazywane innym podmiotom, podwykonawcom lub osobom trzecim? Twoje dane mogą być przekazywane podwykonawcom, aby mogli je przetwarzać w imieniu i na rzecz PLASMAQ. W takim przypadku PLASMAQ podejmie niezbędne środki umowne, aby zapewnić, że podwykonawcy szanują i chronią dane osobowe Klienta. Dane mogą być również przekazywane podmiotom trzecim - podmiotom innym niż PLASMAQ lub podwykonawcom - jeżeli posiadacz wyraził na to zgodę lub podmiotom, którym dane muszą zostać przekazane z mocy prawa, np. Organowi podatkowemu. W jakich okolicznościach PLASMAQ przekazuje Twoje dane do państwa trzeciego? PLASMAQ może być zmuszony do przesłania Twoich danych osobowych do kraju trzeciego spoza Unii Europejskiej i który nie znajduje się na liście krajów, które UE uznała już za spełniające poziomy ochrony daPLASMAQ zapewni, że przekazywanie danych odbywa się w ścisłej zgodności obowiązujące przepisy prawne. Wszelkie pytania dotyczące polityki prywatności prosimy kierować do nas: PLASMAQ LDA Zona Industrial da Barosa, Lt 8, Carreira d'Água - 2400-016 Leiria, Portugalia +351 geral@plasmaq.pt

GILOTYNA GH

Sprzęt do karmienia bel na liniach recyklingowych.
Prosta konserwacja
Niskie zużycie energii
wysoka niezawodność
Zsynchronizowany kanał
Wyzwolenie pracy
Łatwy dostęp w celu konserwacji

MODELDŁUGOŚĆ (mm)WYSOKOŚĆ (mm)
GH 150-13015001300
GH 180-15018001500

TROMMEL CR

Sprzęt zdolny do rozdzielania objętości materiału i mycia wstępnego. Dzięki solidnej i prostej konstrukcji gwarantuje długą żywotność.
Rozdzielanie objętości
dostosowane rozwiązanie
SEPARACJA OBJĘTOŚCI

OPCJE

zmienna prędkość
Bęben przystosowany do metalu
Pranie wstępne

MODELDŁUGOŚĆŚREDNICA
CR 20-4040002000
CR 20-60 60002000
CR 20-80 80002000
CR 20-120 120002000
CR 25-110 110002500
820 TR *2000800
10-50 TR *50001000

PLASKOMPAKT

Zagęszczarka do suszenia folii z tworzywa sztucznego.
Znacznie wydajniejsze suszenie
Minimalna konserwacja
Niższa inwestycja
Mniejsze zużycie energii
Solidna konstrukcja
CICHA PRACA

MODELMOC (KW)PRODUKCJA (KG / H)
PLASCOMPACT CS 2007.5200
PLASCOMPACT CS 50035.5500
PLASCOMPACT CS 100042.61000
PLASCOMPACT CS 150067.871500

CTR CENTRIFUGATOR

Idealne rozwiązanie do suszenia i czyszczenia materiału przed ekstruzją w celu uzyskania najlepszej jakości ziarna.
Dostosowane rozwiązanie
System samooczyszczania
Solidna konstrukcja
Niskie zużycie energii
Prosta konserwacja
Łatwy dostęp w celu konserwacji
Wymienne wkładki

MODELMOC (KW)
CTR 41015
CTR 51230
CTR 61345
CTR 81575
CTR 101590

PODKŁADKA CTRL

Solidna myjka cierna o solidnej konstrukcji, do zintegrowania z liniami myjącymi lub pojedynczo.
MINIMALNA KONSERWACJA
maksymalizacja zastosowań TABLETEK
WYMIENNE PIGUŁKI
ŁATWY DOSTĘP DO WIRNIKA
STEROWNIK PLC (LINIE MYJĄCE)

OPCJE

zmienna prędkość
PODŁĄCZENIE DO SYSTEMU STEROWANIA

MODELDŁUGOŚĆ WIRNIKASTANDARDOWA MOTORYZACJA
CTRL 5202000 mm22 Kw
CTRL 6202000 mm37 Kw
CTRL 6252500 mm45 Kw

TINA TDL

Przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych poprzez oddzielanie materiałów poprzez dekantację, skuteczne usuwanie niechcianych odpadów i minimalizowanie marnotrawstwa wody.
Minimalna konserwacja
zmienna prędkość bębna i szybkość ekstrakcji
Efektywne wykorzystanie wody
System wytrząsania
Wydobycie odpadów

MODELDŁUGOŚĆ
TDL 12-301200
TDL 14-401400
TDL 15-301500
TDL 15-501500
TDL 15-601500
TDL 20-502000
TDL 20-602000
TDL 23-502300
TDL 23-702300
TDL 25-602500
TDL 25-802500
TDL 30-603000