PLAZMAQ

Rozwiązania zintegrowane

Zintegrowane rozwiązania PLASMAQ to kompletne linie urządzeń obejmujące różne etapy recyklingu przemysłowego

Linie

Separacja

W tej fazie naszym wyposażeniem są gilotyny i ekrany separacyjne. Są to bardzo wytrzymałe urządzenia, zbudowane w oparciu o konstrukcję kolumnową i działające w sposób automatyczny.

Linie

Czyszczenie

Na tym etapie ma na celu uwolnienie materiału od zanieczyszczeń, które mu towarzyszą. Sprzęt używany w tej fazie różni się w zależności od obrabianych materiałów i może działać samodzielnie lub razem, aby uzyskać najlepsze wyniki.

Linie

Miażdżący

Nasz sprzęt przeznaczony jest do wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu, czy to m.in. opakowań plastikowych od małych rozmiarów do pojemności rzędu 1000 litrów, butelek do użytku domowego, opakowań na nabiał, IBC, folii, opakowań metalowych do 200 litrów.

Linie

Wysuszenie

Rozdrobniony i wypłukany materiał niesie ze sobą znaczne ilości wody, która pomimo separacji w przenośnikach ślimakowych łączących różne urządzenia w systemie i wyposażonych w dna z blachy perforowanej ułatwiające to oddzielanie, konieczne jest usunięcie tak, aby materiał w następnej fazie może być poddany obróbce za pomocą wytłaczarki, granulatora lub granulatora.